۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر

Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی کتابخانه
پرسنل کتابخانه
بخش های کتابخانه
مقررات امانت
مقررات عضویت کتابخانه
شناسه استاندارد بین المللی
Collapse گزارش عملکرد سالیانهگزارش عملکرد سالیانه
گزارش عملکرد سالیانه - 1400
گزارش عملکرد سالیانه - 1399
گزارش عملکرد سالیانه - 1398
ساعت کار کتابخانه
راهنمای جست و جوی کتاب
پرسش از کتابدار
گالری تصاویر
Collapse جستجو در کتابخانه هاجستجو در کتابخانه ها
جستجو در منابع چاپی کتابخانه
جستجو در کتابخانه مجازی
Collapse سامانه هاسامانه ها
سامانه منبع یاب
سامانه نوپا
شابکا
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مجازی
کتابخانه دیجیتال
نرم افزار کتابخانه
Collapse منابع الکترونیکمنابع الکترونیک
لیست منابع اشتراکی وزارتخانه
پایگاه های اطلاعاتی
مجلات الکترونیک
چند رسانه ای
اطلاعات دارویی
منابع داخلی
منابع پزشکی رایگان
مدیریت استناد
پروفایل های علمی
پزشکی مبتنی بر شواهد
دسترسی آزمایشی
Collapse راهنماها و فرآیندهاراهنماها و فرآیندها
آیین نامه ها
Collapse راهنمای منابع اطلاعاتیراهنمای منابع اطلاعاتی
سال 1400
سال 1399
سال های قبل از 1399
Collapse فرآیندهای کتابخانهفرآیندهای کتابخانه
فرآیند تحویل تا آرشیو پایان نامه
فرآیند بازگشت و تمدید کتاب در میز امانت
فرآیند فهرست نویسی
فرآیند امانت کتاب
Collapse کارگاه های آموزشیکارگاه های آموزشی
سامانه جامع کارگاهها
Collapse تازه های کتابتازه های کتاب
سال 1399
سال 1398
ارتباط با ما